Hertugræve og køkkenharer – jagt, vildt og jægere i Sønderjylland før genforeningen

Hertugræve og køkkenharer – jagt, vildt og jægere i Sønderjylland før genforeningen

Sønderjylland var før genforeningen i 1920 under tysk styre, og dermed var Sønderjylland også under tysk jagtlov. Det kom til at præge landsdelens jagter, som dermed var meget forskelligt fra jagten i resten af Danmark.

I bogen hører vi om en række af de historiske beretninger fra jagterne i hele det sønderjyske område. Ved hjælp af bogen følger vi jægere som kommer fra alle samfundslag, og vi kommer såvel både rundt på jagter i bondelandet, ligesom vi følger jagterne i i statens skove og områdets store godser. For at få fortællingerne beskrevet så godt som muligt tager vi afsætning i alle de originale kilder der findes og beskriver bl.a. jagterne på sælerne i vadehavet, gæssene i marsken, ænderne ude i engene, odderne i åerne, krondyrene inde i skovene, og mange andre jagter.

Erfaringerne fra disse jagter i Sønderjylland blev efterfølgende brugt som løftestang for nye måder at drive jagt på, og som  efter 1920 kom til at ændre hele den danske jagt på.

Bogen ”Hertugræve og køkkenharer” der er både en underholdende og samtidig oplysende bog, og som skildrer en spændende og anderledes tid i den danske jagt historie, har ikke før været beskrevet så godt.

Bogen kan købes på Saxo.

Forfatter: Hans Kristensen
Forlag: Bogjagt.dk 2017
Tryk: Clausen & Bosse
298 sider
ISBN 978-87-913-8323-6