Sct. Clemens Kirke på Rømø

Sct. Clemens Kirke på Rømø. 

Forfatter  Jørn H. Carl

Bogens første del “Fortællinger, historier og tro” rummer fortællinger, som tager udgangspunkt i kirkegården og kirkerummet ved Sct. Clemens. Fortællingerne er sat ind i et historisk perspektiv og begynder med det, der skete på Rømø i middelalderen, og slutter med turismens betydning for øen i dag .

Anden del af bogen er en introduktion til og en gennemgang af 40 “kommandørsten” ved Sct. Clemens. En Kommandør var en hollandsk titel for en kaptajn på et hval- og sælfangerskib. Disse gravsten fra 16- til 1800 tallet fortæller om en periode i Rømøs historie med stort økonomisk og kulturelt overskud. Dengang sejlede en stor del af øens sømænd på hval- og  sælfangerskibe i Ishavet, mens kvinderne stod for driften af øens gårde.

Både kirkegård og kirke er meditative rum, hvor tro og håb er nærværende dimensioner.

De gamle rømseres syn på liv, død og evighed inspirerer til refleksion over livs- og tros- spørgsmål. Også i dag er Sct. Clemens Kirke ramme om et fællesskab, hvor tro og kultur finder nutidige udtryk.