Rømø-kaptajnernes skibsbilleder

Portrætter af sejlskibe

Gennem årtier har Fritz Joachim Falk samlet fotografier af skibsportrætter, forestillende sejlskibe, ført af Rømøkaptajner.

Den kunstneriske kvalitet af disse portrætter er varierende, men de fleste har deres egen umiskendelige karakter, og gengivelsernes mangfoldighed overrasker beskueren.

I nogle tilfælde findes der to eller flere portrætter af samme skib. Ved sammenligning fremgår det, hvor forskelligt malerne kunne gengive et og samme skib.

Fotografierne ledsages af oplysninger om skibene og deres kaptajner, og af og til er der tilføjet korte rejsebeskrivelser.

Farvebillede

Indholdsfortegnelse:
De såkaldte kaptajnsbilleders betydning
Billedsamlingens oprindelse og omfang
Afbildninger af skibe fra den tidligste periode før 1800
Grønlandsfarere i tiden omkring 1800
Handelsskibe i tiden omkring og efter 1800
Portrætter af nogle enmastere
Fire brigger som handelsskibe
De sene og sidste Grønlandsfarere
Skibe med kaptajner fra familien List
Nogle barker og Messinastrædetmotivet
Rederen Jep Henningsen Schmidts skibe
Tre billeder af skibe under Elefantflag
Søfartens mange tab – seks skibe, der gik tabt
På storsejlere fra Hamborg o sejlskibsfartens ende

Bogen består af 117 sider

Forfatter: Fritz Joachim Falk
Tryk: B&L tryk
Forlag: B&L forlag

ISBN: 87-983027-8-7

Støttet af:
Rislum-Fonden
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse