Fra Rømø præstegård

Hæftet beskriver hvordan Rasmus Jørgensen blev sognepræst på Rømø i 1922, og hvordan hans hustru og  6 børn kom til Rømø. Her finder du en personlig beskrivelse af Christian Jørgensen, som barn på præstegården og senere selv som sognepræst på øen.
Han skriver morsomt og detaljeret om nogle af de unikke rømmeser han mødte på sin vej fra barn til voksen.

Hæftet slutter med følgende citat af Christian Jørgensen:
Da min kone og jeg sagde ja til at komme til Rømø, var vi enige om, at fem år var det mindste, vi kunne give Rømø sogn.
Det blev til godt tredive år.
Og vi har aldrig fortrudt, at vi sagde ja.

Forfatter: Christian Jørgensen, Rømø
Udgivet af Historisk Forening og Skærbæk Museum i samarbejde med Forlaget Melbyhus, Skærbæk
Grafisk produktion: Skive Offset – Oddense aps.
ISSN 0903-3815
ISBN 87-90512-19-7

Fra Skærbækegnens fortid nr. 18, 2004
Redaktion og lay-out: H.E. Sørensen, Skærbæk

Udgivet med støtte fra pengeinstitutterne i Skærbæk og Rømø Andelskasse