Foreningens formål

Foreningens formål er…

  • at skabe interesse for og kendskab til den lokale historie.
  • at gøre det lokalhistoriske materiale tilgængeligt for alle.
  • at bevare mest muligt af det lokalhistoriske materiale for eftertiden.
  • medvirke til bevaring af kulturhistoriske værdier.

Formålet søges opnået ved…

  • at afholde medlemsmøder.
  • at indsamle, evt. indkøbe, lokalhistorisk materiale, der har relation til området.
  • at varetage det historiske materiale på betryggende måde.
  • gennem udadrettet virksomhed f. eks. udstillinger, foredrag og artikler, at give information om og kendskab til den lokale historie.
  • at tilskynde til forskning i den lokale historie.
  • samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger, museer, institutioner og lignende.