Carls hus

Rømø Lokalarkiv har til huse i et gammelt Rømøhus, antageligt fra 1732, hvilket ses af fæsteprotokollerne fra 1733, hvor det benævnes som et “nyt hus”.
Huset ejes af Rømø Lokalhistorisk Forening, der fik det foræret af Carl Petersen i 1995.
Da der er stråtag på det gamle hus, gav Carls bror Hans-Kedden (Hans Christian), et betydeligt beløb til opførelse af et brandsikkert arkiv. Dette arkiv blev opført i den tidligere ladebygningen og blev samtidigt klimatiseret.
Den tidligere staldbygning der indeholdt en lille lejlighed, indeholder nu en læsestue, kontor, køkken, toilet/bad og et depotrum.
Stuehuset lejes ud til husets vedligehold.     

 

Ejerne gennem tiden:

1733-1768: Carsten Madsen
1769-1772: Laust Knudsen
1772-1817: Peder Lauridsen Præst
1817-1839: Laust Pedersen Præst
1839-1871: Cornelius Lausten Præst
1871-1876: Martin Elius Møller
1876-1881: Martin Nielsen Carl
1881-1923: Cornelius Hansen
1923-1957: Carl Ivandt Hansen
1957-1996: Carl Petersen
Siden 1996: Rømø Lokalhistorisk Forening

Foreningens Hus

2 brødre der ville gøre en forskel…

Rømøs indbyggertal har i mange årtier været stærkt faldende.
Carl Petersen fra Juvre satte sig for at gøre noget og fandt da på, at præmiere alle nyfødte på nordøen med et mindre indskud på en konto i Rømø Andelskasse (nedlagt 2016). “Så får de da en start på en opsparing som de så selv kan fortsætte”. Det er ikke beløbets størrelse der skal animere forældre til at få børn, men mere en præmiering for at påskønne deres initiativ.

Carl Petersen var selv født på Rømø og havde siden da, bortset fra nogle år hvor han tjente på gårde i Hjerting, Billum og Janderup, boet på fødegården i Juvre sammen med sine forældre og bror Hans-Kedden (Hans Christian). Forældrene viste allerede den gang samfundssind ved, over tid, at opfostre andre børn fra flere familier, som af forskellige grunde havde det lidt svært.

Efter forældrenes død boede brødrene alene på ejendommen og drev den på bedste vis.
Hans-Kedden passede bedriften på ejendommen og Carl havde allerede gennem nogen tid ernæret sig bl.a. som tækkemand, handelsmand og campingpladsejer, ligesom han havde flere offentlige erhverv.
Det begyndte med køb af en gård på auktion. Carl drev gården med 3 køer, 2 grise og 20 får, men boede stadig på fødegården, hvor han stod for madlavningen til brødrene. Carl havde tillige over tid ved forskellige lejligheder handlet en del ejendomme og han hjalp oft forskellige personer med husly i kortere eller længere tid.

Da de to brødre ikke efterlod sig nogen arvinger, aftalte brødrene for flere år siden, at deres formue skulle indgå i en fond, vis hovedformål skulle være, at yde støtte til kulturelle og sociale formål på Rømø.

Efter Hans-Keddens død i 2001, 87 år gammel, blev det Carls lod at sørge for at brødrenes aftale kunne blive en realitet. Derfor besluttede han den 11. november 2011 at stifte “Juvrefonden”.

Carl Petersen døde den 25. september 2012, dagen efter sin 89 års fødselsdag.