Lokalarkivet kan

Jytte Sorterer Avis Udklip
    Lokalarkivet kan…
  • Yde hjælp og vejledning ved slægtsforskning.
  • Yde hjælp og vejledning ved forskning i ejendomshistorie.
  • Hjælpe med, endnu i begrænset omfang, at læse gotisk skrift.
  • Rådgive om hvor oplysninger, der ikke befinder sig på lokalarkivet, kan findes.